خانه

wecare حرفه ای

انجمنی تشكيل شده ازمشاوران و استخدام کنندگان پرستاران با تجربه و متخصصان پزشکی از آسیا را در بیمارستان ها و خانه های سالمندان و همچنین در خدمات مراقبت سرپایی قرار می دهند.
قرار ملاقات برای مشاوره

درخواست قرار ملاقات