مفهوم

روش

 • مشخصات مورد نیاز مشتری
 • انعقاد قرارداد استخدام
 • ارائه نامزدها از طریق ویدئو کنفرانس
 • انتخاب متقاضیان مناسب
 • نسب قراردادهای لازم
 • آموزش زبان در کشور
 • اجرای تمام الزامات رسمی
 • رسیدن به آلمان
 • کر سیستم در همراهی و انتگراسیون در آلمان
 • مشاوره مکرربرای انجام برنامه ریزی پرسنل استراتژیک

چرا پرستاران از آسیا؟

 • حرفه و آموزش و پرورش
  • کمبود شغل در بیمارستان ها ی کشور مبدأ:
   • بسیاری از کارشناسان پرستارای بدون امکان تمرین حرفه خود هستند
   • بسیاری از دانش آموزان علاقه مند به مکان های آموزشی دسترسی ندارد
  • بنابراین ورود به آلمان برای نامزدهای ما منجر به کمبود عرضه شدن پرستاران در کشورشان نخواهد بود.
 • خانواده
  • جزء اصلی در فرهنگ آسیایی است.
  • خانوارهای چند نسلی قاعده هستند.
  • بیماران و سالمندان بخشی از جامعه باقی می مانند و از آنها مراقبت می شود.
 • ساختار شخصیت
  • با توجه به فرهنگ آنها، پرستاران ما به عنوان 
   • اجتماعی و قابل معاشرت
   • در همان زمان حرفه ای و آرام.

آموزش زبان

 • مدارس زبان با توجه به روش های آزمون TELC، ÖSD و Goethe
 • ما نامزدهای خود را از A1 - B2 با معلمان DAF در مدارس مختلف  در کشورهای آسیایی مربوطه همراهی میکنیم.
 • آزمون های زبان داخلی ماهانه ٫برای اثبات سطح زبان آموزش دیده برگزار می شود.
 • این آموزش هم به عنوان درس های رو در رو و هم پشتیبانی از طریق دوره های آنلاین صورت می گیرد.
9632673d-3793-4e38-9f40-81dee2f5fcfd
d3cd8e11-3d06-4aa6-bde4-8cdeccd660bf

آموزش بین فرهنگ ها

 • همه نامزدها علاوه بر آموزش زبان از طریق آموزش های بین فرهنگی و مشاوره حرفه ای برای آلمان آماده می شوند.
 • این امر برای به حداقل رساندن مشکلات بین فرهنگی انجام میشود.
  • انتظارات نادرست در مورد زندگی و کار در آلمان
  • عدم دانش / آموزش ظاهر حرفه ای
  • عدم اعتماد به نفس به دلیل ترس از دست دادن چهره
  • کاهش حساسیت به وقت شناسی
  • اختلاط زندگی خصوصی و کاری
  • منفعل کار و رفتار اجتماعی
  • فقدان بازتاب خود و موقعیتی
  • عدم درک توانایی بحرانی
  • عدم درک حس وظیفه
صفحه-1-تصویر-1

ادغام(انتگراسیون) مهم ترین عامل موفقیت

 • تعیین کننده برای میانجیگری موفق و اقامت دائمی در آلمان هستند
  • انتگراسیون خوب در خارج از محل کار در محل اقامت جدید
  • یک ادغام خوب در محل کار با کارفرما
 • به همین دلیل میانجی گری وقتی انجام می شود که
  • پس از آمادگی گسترده برای زندگی و ذهنیت در آلمان
  • پس از اطلاعات دقیق از کارفرما در مورد ارزش ها و ذهنیت کارکنان جدید
  • با حمایت کارکنان جدید در روزهای اولیه توسط مدیریت مراقبت از پرسنل ما در آلمان
 • پایداری: ایجاد وفاداری و اعتماد از طریق
  • حمایت از خانواده ها٬ بازگشت به خانه در شرایط اضطراری توسط شرکای محلی ما
  • تقبل بیمه درمانی و مزایای دیگر و همچنین اتحاد مجدد خانواده
  • تماس مداوم با میهن از طریق رسانه های اجتماعی شرکای ما