Imprint

wecare chuyên nghiệp Ltd.
Nhà hàng Schenkendorfstraße 22
Hamburg 22085

Đăng ký thương mại số: HRB 168032, Tòa án quận Hamburg, Đức

giám đốc:
Roland Rother
André Weber

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mặc dù kiểm soát cẩn thận nội dung, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung của các liên kết bên ngoài. Người vận hành các trang được liên kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của họ.

 

Bằng chứng nguồn hình ảnh:
Dưới đây bạn sẽ tìm thấy thông tin về các tác giả của hình ảnh được sử dụng trên trang web của chúng tôi:
@Getty ảnh
@Shutterstock