mục tiêu

Mục tiêu chung của chúng tôi

  • Lập kế hoạch nhân sự có tính đến tình trạng khẩn cấp điều dưỡng và phát triển nhân khẩu học hiện tại
  • Chăm sóc tối ưu cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng cách cung cấp các y tá và thực tập sinh phù hợp và có động lực từ Châu Á
  • Quan hệ đối tác chiến lược lâu dài để đảm bảo mức độ nhân sự mong muốn trong các phòng khám, viện dưỡng lão và dịch vụ chăm sóc ngoại trú
  • Điều này có nghĩa là việc cung cấp vĩnh viễn các y tá và thực tập sinh như một điều kiện tiên quyết để chăm sóc bệnh nhân bền vững