Setting ng layunin

Ang aming mga karaniwang layunin

  • Pagpaplano ng tauhan na isinasaalang-alang ang kasalukuyang emergency at pag-unlad na pang-demograpiko
  • Pinakamainam na pangangalaga para sa mga tagabigay ng pangangalaga sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng pagbibigay ng naaangkop at na-uudyok na mga kawani sa pag-aalaga at nagsasanay mula sa rehiyon ng Asya
  • Pangmatagalang estratehikong pakikipagsosyo upang matiyak ang kinakailangang bilang ng mga kawani sa mga klinika, mga tahanan ng pag-aalaga at mga serbisyong pangangalaga ng outpatient
  • Bilang isang resulta, permanenteng pagkakaloob ng mga nars at trainee bilang paunang kinakailangan para sa napapanatiling pangangalaga ng pasyente